Non Teaching staff

P.G.D.A.V. College (Evening)
Non-teaching Staff
ADMINISTRATION SECTION
SH. SUMIT SUHAG
SH. ANIL KUMAR JASWAL
MR. AMIT DUREJA
MR. DILWAR SINGH
MR. SANTOSH KUMAR
SH. VIJAY PAL YADAV
MR. PRADEEP
SH. RAM PRAKASH
SH. SITA RAM
SH. GULSHAN KUMAR
Contractual Staff in Administration Section
SH. RAM SINGH K.C.
SH. DAYA RAM
SH. SONU
SH. VINOD
MR. RAKESH KAPOOR
MR. MANGLA
ACCOUNTS SECTION
SH. RAVI WADHWA
SH. NARENDER KUMAR
SH. ANISH VERMA
SH. RAJAN KUMAR
SH. ARUN YADAV
SH. RAMESH CHANDRA SHARMA
SH. RAM SARAN
LIBRARY STAFF
SH. PAWAN KUMAR MAITHANI
SH. VIKRANT SINGH THAKUR
MS. SUSHMITA
SH. UMESH SHARMA
SH. DINESH KUMAR
SH. VIPIN KUMAR
SH. KUNAL KUMAR
SH. ANKIT KUMAR
MS. SWETA
SH. SHUBHAM KUMAR SHARMA
Contractual Staff in Library Staff
SH. JAGMOHAN
COMPUTER LABORATORY
SH. ANKUR SINGH
Contractual Staff in Computer Lab.
SH. RAHUL RANA